Новини

След информационните срещи...


30 юни 2015 13:23

          От 19-ти до 22-ри юни 2015 г. представители на Българската фестивална асоциация (БФА) проведоха поредица от информационни срещи в градовете Пловдив, Бургас, Варна и Русе. Срещите имаха за цел да запознаят местните организатори на фестивали, културни оператори, медии, представители на общини и НПО-та с дейността на БФА, и в частност с проект „Българо – норвежко партньорство за прозрачна и ефективна публична подкрепа на културния сектор в България“. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИК 2009 – 2014.

             Искаме да благодарим на всички, които взеха участие в срещите и за ползотворните дискусии, които успяхме да проведем, благодарение на вашето активно участие. Впечатление прави, че голяма част от проблемите и темите, които засягат фестивалите, са също така актуални за НПО и културния сектор в страната.

           За тези от вас, които не успяха да присъстват, нека кажем, че проектът цели създаването на по-благоприятна среда за развитието на културните организации в България. С помощта на Норвежката фестивална асоциация, БФА работи за постигане на дългосрочна реформа на политиките за публичното финансиране на независими културни проекти и организации на местно и национално ниво, която ще бъде описана в т.нар. Бяла книга. Проектът има за задача, чрез активното участие на независимия сектор, да подмени непрозрачното и неефективно изразходване на средствата за култура с процедури за по-ефективно и по-демократично управление на публичните средства. Към момента се разработва стратегия за изграждането на фонд за фестивали, който ще осигури минимум тригодишен хоризонт на финансиране. Върху тези и още много други теми дебатирахме по време на поредицата от  информационни срещи.  Сега можете да споделите вашето мнение тук.

Тук можете да намерите и презентациите на лекторите по време на срещите:

1. Проучвания на фестивалите в доклади - Любомир Кутин

2. Фестивалите в България - Любомир Кутин

3. Общините - ключов партньор - Ива Чавдарова

4. Проект "Българо - норвежко партньорство за прозрачна и ефективна публична подкрепа на културния сектор в България" - Александра Гълъбова

5. Българска фестивална асоциация - цели, дейности, членове  - Александра Гълъбова

6. Норвежка система за подкрепа на фестивалите

Ето накратко какво се случи:

 

Дебатирахме върху следните теми:

 • Фестивалите имат важно културно, социално и икономическо значение за развитието на България.
 • Устойчивостта и развитието на културни проекти и в частност фестивали могат да бъдат постигнати до голяма степен чрез дългосрочно финансиране.
 • Съществува необходимост от разработване на културен туризъм, свързан с фестивалите.
 • Необходими са повече места за култура. Към момента съществуват такива пространства, но те или не са адаптирани за културни мероприятия, или просто не се използват.
 • Фестивалите влияят върху формирането на комуникация между културните оператори на местно, национално и международно ниво, но също и между артистите и публиката.
 • Фестивалите като инструмент  за развитието на нови публики  и производител  на послания.
 • Ограничаването на кандидатите за общинска подкрепа от мястото на дейност до съдебната регистрация на съответната организация-кандидат.
 • Фестивалът като производител на културни продукти и регламентирана възможност за откупуването на произведения на изкуството.
 • Стратегиите за развитие на културната дейност в четирите града, като бяха разяснени и основните акценти към момента в стратегията на Фондация 2019 във връзка с титлата Европейска столица на културата.
 • Менажирането на проекти от творци, които не винаги могат да се справят с всички административни изисквания при кандидатстване за проектофинансиране, а от друга страна проектите се оценяват често от администратори, които нямат нужната творческа
 • Доброволчеството – добра практика, която поставя основата на добрата комуникация.
 • Трябва ли общините сами да организират и продуцират фестивали, или да предоставят това на външни организации.

Получихме следните конкретни препоръки:

 1. Ежегодно гласуване на финансова подкрепа като ангажимент от страна на общини и/или МК за подкрепа на конкретни фестивали. Цел: Дългосрочен хоризонт на финансиране.
 2. Създаване на оценителните комисии, които да гарантират експертност, като броят на членовете на тези комисии бъде увеличен, както и броят на външните експерти в тях.
 3. Провеждане на ежегоден външен мониторинг на финансираните от общините/МК фестивали, осъществяван от пул от експерти. Цел: Осигуряване на високо  артистично и организационно ниво.
 4. Публично оповестяване членовете на комисиите по мониторинг и оценка на кандидатите. Цел: Повишаване нивото на прозрачността при процесите на публично финансиране.
 5. Публично оповестяване на аргументацията за оценката на кандидатите в писмен вид. Цел: Повишаване нивото на прозрачността при процесите на публично финансиране.
 6. Гласуване на бюджета за финансиране на културни проекти в началото на  годината (януари/февруари). Цел: Провеждането на културни събития, осъществявани с публична подкрепа преди средата на съответната годината.
 7. Установяване на дългосрочно партньорство с туристическия бранш. Цел: Развиване на културния туризъм и в частност фестивалния такъв.
 8. Осигуряване на по-голяма автономност на фестивалните организатори – намесата от страна на общинска администрация трябва да бъде частично или напълно елиминирана.
 9. Създаване на фонд със смесено финансиране, който да стимулира творчеството.
 10. Да отпадне изискването в общинските фондове да кандидатстват само местни организации, което ограничава мобилността. Да има регулация, която да защитава интереса на местните – процент от финансирането да е гарантиран за местните, процент – за външни проекти.


Призоваваме всеки от вас, които има предложения или препоръки, които да влязат в Бялата книга по проекта, да посети сайта на БФА  - графа „Споделете“. Там можете да споделите вашето мнение с Българската фестивална асоциация.


Още веднъж благодарим за участието ви! :)

 

Последни новини

Festival Brunch ::: Varna Summer Edition

Много сме щастливи, че форматът Festival Brunch, който Българска фестивална асоциация стартира в началото на 2018 година в столицата ще гостува във Варна в рамките на Международен музикален фестивал “Варненско л ...

15 юни 2018 18:40

Още

Festival Brunch Vol. 4 ::: Медиация

В края на месец юни ни очаква поредната среща от серията Festival Brunch, която ще е и последната за столицата преди лятото. Тема на събитието: МЕДИАЦИЯ Медиацията е един от най-ефективните извънсъдебни способ ...

15 юни 2018 18:07

Още

Гост-лекторите на Festival Brunch Vol. 3

Броени дни до съботната ни закуска, когато наши специални гости ще бъдат лекторите по дизайн мислене арх. Виолетка Славова и арх. Мария Стайнова - от DesignThinking.bg, водещата агенция за иновации в България, която в ...

23 май 2018 10:38

Още

ЗА БФА

Българска фестивална асоциация (БФА) е гражданска организация, която има за цел създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България.

БФА е организация, която обединява близо 20 български фестивала от различни сектори наизкуството (включително визуални изкуства, кино, музика, театър и други), фестивали с различна големина, бюджети и географски обхват.Българска фестивална асоциация е член на Европейска фестивална асоциация, което е признание за нас и нашите членове.

КОНТАКТИ

Българска фестивална асоциация
Офис: гр.София 1504,
ул. "Панайот Волов" № 3

Лице за административен контакт:

Мария Русева
GSM: ++359 888 359 679
email: office@bfa.bg

ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ

Документи за членство в БФА:

 

Проект "Българо - норвежко партньорство за прозрачна и ефективна публична подкрепа на културния сектор в България" се осъществява с оргомното съдействие и финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИК 2009 - 2014г. Повече за програмата можете да научите на www.ngogrants.bg 

Конференция  "Фестивали в черно и бяло" - презентации на експертите по проекта.

Documents in English

 

 

 

 

Проект "Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа"

Други полезни документи: